BEDRIJFSADVIES LISSE
Brengt evenwicht in uw organisatie
Het bedrijfsplan
De inhoud van het bedrijfsplan

Het bedrijfsplan bevat alle ingrediënten om de ondernemer richting te geven voor de eerst komende jaren. Natuurlijk blijft het een plan dat van tijd tot tijd moet worden getoetst en zonodig moet worden bijgesteld. Het bedrijfsplan gaat onder meer in op

  • De doelstellingen en drijfveren van de ondernemer
  • De eigenschappen van de ondernemer, waarbij zijn, of haar sterke en zwakke kanten worden belicht
  • De externe omgeving van de onderneming, kansen en bedreigingen
  • De ontwikkeling van de strategie
  • De organisatie in structuur en omvang
  • De begroting voor de eerst komende 3 tot 5 jaar
  • De ondernemersrisico's
  • De financiering