BEDRIJFSADVIES LISSE
Brengt evenwicht in uw organisatie

BedrijfsplanHet bedrijfsplan bevat de elementen: Persoonlijke eigenschappen van de ondernemer, de interne organisatie, de externe omgeving met kansen en bedreigingen, strategische keuzes, financiële zaken, omzet prognoses en overige van belang zijnde zaken voor de ontwikkeling van uw organisatie. Meestal beschrijft het bedrijfsplan een periode van 3 tot 5 jaar. Het bedrijfsplan levert naast het verkrijgen van de benodigde financiering meer zekerheid over het slagen van de onderneming.

Quick ScanDe Quick Scan biedt snel inzicht in de wijze, waarop zaken in uw onderneming zijn geregeld en waar op korte termijn knelpunten zijn te verwachten en met wie. Snel ingrijpen kan dan veel narigheid voorkomen.

Crediteurenakkoord. Het crediteurenakkoord buiten insolventie biedt de mogelijkheid met uw afnemers afspraken te maken over een gedeeltelijke voldoening van uw vordering, als daarmee een faillissement kan worden voorkomen. Om achteraf problemen te voorkomen, biedt Bedrijfsadvies Lisse dit product aan samen met Lex McDeere advocaten.

Home